Algemene Overeenkomst

1. Je betaald alleen 1 malig het bedrag €1,- voor de software. Daarna zal er een bedrag op maandelijkse basis van 27 euro worden afgeschreven. Als je binnen 30 dagen opzegt wordt er verder niets verrekend en zal het termijn worden opgezegd.
2. De installatie buddy is een losse dienst die met echte fysieke werkzaamheden plaats zal vinden. De kosten bedragen hier 1 malig €9,- na de 1e maand betaal je maandelijks het bedrag van €37,- voor het behoud van updates en software activatie en installatie service.
Dit is ten aller tijden opzegbaar.

De Installatie Buddy,

Bezit een no refund policy.
Dit zijn gemaakte uren door een echt persoon.
Deze kosten zijn niet terug te vorderen.
Echter bestaat er wel een Garantie op de Installatie buddy.

De Complete VIP Training Voorwaarden gaan als volgt.

Indien het complete systeem wat ik aanbied in de VIP members training niet werkt.
Krijgt u uw geld terug, evenals dit in de video wordt beschreven.
Echter kunt u pas het geld terug krijgen als al het materiaal grondig hebt bestudeerd en
er gerechtelijk grond van bewijs is dat het systeem niet werkt.
Echter dient bij een elektronische betaling en overhandiging altijd rekening te houden met elektronische opzeg
voorwaarden naar wet artikel genoemd.
Aangezien u een aankoop doet met de algemene voorwaarden dient u deze op de volgende bovengenoemde methode te moeten voldoen om wijziging te voltooien.
Indien u niet tijdig of nalatig met uw gegevens of inloggegevens de juiste toepassingen verricht als vermeld in de video. Wij zijn dan niet verantwoordelijk voor nalatigheid en dient u uw schuld in eigen hef te nemen.

Indien onvoldoende bewijs materiaal levert kunnen wij webcashonthuld niet garanderen op een refund.

U gaat hierbij akkoord dat u met de VIP training een traject in gaat die u volledig zult moeten voltooien om een restitutie aan te kunnen vragen. Ook is er echter alleen een mogelijkheid om uw geld terug te krijgen als u de voorwaarde heeft gelezen en de juiste toepassingen heeft verricht zoals boven vermeld.

Indien u de VIP training elders vandaan hebt met bijv een promo actie of webinar worden er geen refunds gegeven.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 1. de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 2. de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
 3. gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 4. u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 5. de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 6. schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 7. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 8. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 9. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 10. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 11. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 12. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 13. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 14. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 15. De genoemde omzet en verdiensten zijn allemaal echt en te verifiëren maar bieden geen garantie dat u de zelfde verdiensten en of inkomsten zult behalen, dit kan van verschillende factoren afhankelijk zijn. Onder andere uw eigen inzet.
 16. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.